Хей, Таланти! Очакваме ви на 12.октомври.2017, на Дните на кариерата, за да си поговорим за бъдещето! Ще се видим там нали?