Задъхва ли се ИТ секторът в стремежа си към разрастване? Изпълниха ли се плановете за растеж през 2014, как се промениха мотивацията и заплатите на ИТ хората, има ли компании, които си тръгнаха, и да очакваме ли нови, коментира Ангел Маджаров – Operations Manager на Talent Hunter

Изминаващата 2014 за ИТ и БПО сектора беше интересна година на силен растеж. За пръв път ИТ индустрията се „задъха“ в стремежа си към разрастване. Това беше нещо очаквано и се усети доста значимо през тази година. Тази тенденция беше донякъде обусловена и от навлезлите нови фирми със сериозни амбиции за бърз растеж, но също така и от обявените от почти всички съществуващите в България ИТ компании планове за сериозно увеличаване на част от звената си.

Какви бяха плановете за 2014 и успяха ли компаниите да ги постигнат? Плановете за назначение като брой хора варираха от 100, 200, 400 и повече човека за една компания, което на сравнително малък пазар като нашия е сериозен ръст, при някои от тях – почти двоен. Ако в момента попитате повечето компании дали са изпълнени тези планове, много малка част от тях биха отговорили положително. Това се дължи на редица фактори, които се синтезират в израза „недостиг на хора“. Недостигът обаче не е само поради физическата липса на квалифицирани ИТ специалисти (който е безспорен факт).

Процесите за подбор при част от компаниите не са адаптирани към променената динамика на пазара тази година – многостъпков процес на интервюта, липса на компромиси по отношение на входни умения, трудно разбиране на потенциала на хората и възможностите им за адаптация и навлизане, разминаване на предлаганата работа и заплата спрямо пазарните нива, недобра комуникация нa предимствата на конкретната работа и отделните роли.

Кои са другите причини на затруднения растеж? ИТ специалистите са донякъде „презадоволени“ от възможности за работа и са в пасивна позиция спрямо търсенето на работа. Както сме казвали вече, ИТ е може би единствената индустрия в България, в която хората са в позиция на силата спрямо компаниите и реално хората избират компаниите, а не обратното. Този феномен, макар и позитивен, породи една нова за пазара тенденция и тя е, че част от ИТ специалистите започнаха да влагат все по-малко старание в участието си в процеса на подбор – не се стараят на технически тестове и не се поготвят за тях, не се стремят да разбират бизнес конкретиката на компаниите, с които ще се видят, и др. Част от ИТ специалистите демонстрират нагласа, че им е безразлично къде работят. Това кара мениджмънта на ИТ компаниите да има впечатления за общ спад в нивото на умения и ефективност на ИТ специалистите, което може да се очертае като начало на негативна тенденция, която ако продължи да се развива с времето и се мултиплицира, ще да доведе до реален спад на ИТ бизнеса, защото както всеки друг бизнес, и той се влияе от репутацията на експертите, които участват в него. Според мен няма бранш или икономически сектор в света, който да остане успешен и печеливш, ако експертите в него започнат да неглижират собствената си професия и умения, а в същото време искат да получават все повече и повече като условия просто защото носят дадена титла и предишен опит, без да са в състояние да докажат уменията си.

Кои са заложниците на растежа? В тази своеобразна битка на растежа на сектора в България по-малките ИТ компании (20-50 човека) и компаниите, които имат вътрешни ИТ звена, но основният им бизнес не е ИТ, като банки, телекоми, компании от бързооборотния бизнес и други, често са в неизгодна позиция, губят ИТ хора и нямат възможност да привлекат нови. Ако досега ИТ индустрията в България беше наситена с много малки и средни ИТ компании, а такива с над 300 човека се брояха на пръсти, през 2014 ИТ пейзажът се промени. Това беше продиктувано от развитието на съществуващите средни и големи ИТ компании и стъпването на нови и големи играчи на пазара. Заложници на растежа са до голяма степен и ИТ предприемачите, които в труден пазар трябва да привлекат ИТ професионалисти за осъществяването на своя интересна идея и тези експерти са основният им ресурс за случване на бизнеса и превръщането му в компания.

Позитивното събитие в ИТ индустрията? През 2014 се случиха няколко придобивания и сливания в ИТ и БПО бранша, но със сигурност най-значимото събитие в ИТ индустрията беше продажбата на най-голямата българска софтуерна компания – „Телерик“. Сделката е първа по рода си и със сигурност е историческо събитие за българския ИТ бранш. Тази сделка е и знакова за България като цяло, и за самочувствието на българските предприемачи, показвайки, че е възможно човек да успее да изгради международен бизнес, стартирайки в България, и да го реализира с мултимилионна печалба. Предвид зрелостта на ИТ пазара и наличието на много изградени и зрели в способностите си ИТ експерти, очакваме все повече хора да излязат извън корпоративните организациите и да опитат да изградят собствени предприемачески начинания. Вече има Start up общност, която набира скорост, налични са и инвестиционни фондове, които са готови да подпомогнат Start up компаниите и да участват с рисков капитал, за да спомогнат за растежа им. Също така очакваме и развитие на така наречения freelance пазар на ИТ експертите, което е друго разклонение на тенденцията за излизане извън корпоративния бизнес, с цел самоменажиране и продаване на труда си по по-различен начин на различни компании. Очакваме тази тенденция по излизане извън корпоративната среда да се развие през идните години, разбира се, пред предприемачите и freelance-рите седят сериозни предизвикателства в комерсиалната зона, т.е. намирането на пазар за продукта или труда си, намирането на допълнителни хора, контрол на качеството на работата и продукта и други.

Негативното събитие? И въпреки че годината мина под знака на бурно разрастване, в последното тримесечие на 2014 видяхме за пръв път от няколко години затваряне на операциите на 2 американски ИТ компании България, както и разпускането на софтуер девелопмънт операциите им в България. Видяхме и реално как хора в ИТ бранша останаха без работа, без да го очакват.

Новите компании и тяхната стратегия за навлизане на българския ИТ пазар? Новите компании, определено повлияха на нивата на заплатите, идвайки с идея за бърз растеж и използвайки по-високи нива на заплати като основен инструмент за бързо привличане на специалисти. Нововлезлите компании до голяма степен по този начин се опитват да се справят с трудноста на пазара по привличане на ИТ експерти. В кампаниите си по подбор понякога се случва да плащат тези нива на заплати за недотам подготвени хора, които не притежават насрещните умения за тези възнаграждения. Това имаше разнороден ефект върху хората в ИТ бранша, тъй като всички професионалисти се сравняват и си говорят помежду си. Всъщност най-важният въпрос е не просто колко висока е дадена заплата, а за какво си плаща компанията, която я дава – как е структурирана работата, доколко е интересна, качеството на мениджмънт и други елементи от организационната култура, за чиито липси понякога компаниите плащат нещо като компенсации, предлагайки по-високи заплати, което е справедливо разбира се. Същевременно това невинаги е добре разбрано от хората и въпреки високите нива на заплати, в част от тези нововлизащи компании вече се появи и текучество на напускащи хора, които са постъпили преди около 3-4 месеца – ясен знак за разминаване с очакванията за работа, среда, мениджмънт и т.н. От тази гледна точка нововлизащите компании вече имат нелеката задача, освен да продължат плановете за агресивно наемане, но вече и да задържат току-що наетите си служители, което може да се превърне в репутационен проблем, ако не се удържи навреме като тенденция и също така е ясен паказател, че за ИТ експертите в България не само възнаграждението е мотивиращ и задържащ фактор.

Заплатите в ИТ сектора в България – до кога е възможен ръст? По отношение на заплатите в ИТ сектора в България – със сигурност имат непрестанен ръст, но все още съществува значителна разлика между българските и западноевропейските и амерканските възнаграждения. Тази своеобразна „ножица“ позволява да има още поле за растеж на заплатите в България, може би за някои инвеститори от други региони по света заплатите на българските ИТ специалисти ще ги направят непривлекателни, но нека да сравним средновисока заплата на програмист в различни държави: в Германия е 5000-6000 евро, в Англия е около 7000 английски лири, в Израел е около 6000-7000 долара, а в САЩ е между 8000-10000 долара – при нас високите нива са в рамките на 4500-5000 лв., т.е. „ножицата“ е все още сравнително отворена за растеж до достигането на подобни нива, за да стане България неизгодна за инвеститорите по този критерий. От друга страна, заплатите в Азия са също постоянно нарастващи, а културните различия все още са силна бариера пред хомогенноста на компаниите и процеса им на софтуерно прозводство.

Каква беше 2014 за ИТ и БПО бизнеса? И така, в интензивната 2014 в ИТ бранша видяхме пълен цикъл на влизане на нови компании, развитие на съществуващи, изострена конкуренция за хора и успешна продажба на най-голямата ИТ българска компания, както и от друга страна, затваряне на ИТ компании и излизане на компании от България. Това показва и етапа на зрелост на ИТ бранша, той предполага и адекватна зрялост на ЧР и мениджмънт системите, за да могат организациите да продължат своя път напред, всяко изоставане в двете системи е пагубно в конкурентния етап на ИТ индустрията в България.   БПО пазарът също израсна много през 2014, за пръв път от досегашната история на сектора през второто и третото тримесечие силно се усети трудността по наемане на хора, владеещи два чужди езика – особено на хора владеещи френски, немски, италиански език и в комбинация с английски език. Стана реална липсата на подготвени хора и в този пазарен сегмент, а статистиката е за много по-голям процент на заети в БПО сектора хора, отколкото свободни и търсещи си работа. В това отношение ИТ и БПО пазарът започнаха да си приличат по недостига на квалифицирани хора, отговарящи на входното ниво умения, за да постъпят във фирмите.

Какъв е потенциалът на ИТ сектора и БПО индустрията? Всички в технологичния бранш виждат, че има сериозно бъдеще пред ИТ и БПО сектора и са необходими бързи промени – които многократно са предложени от браншовите организации на двата сектора, които да могат да „отпушат“ допълнително развитието им: ако се предприемат промените в образованието – за двата сектора – за осъвременяване и конкуретност на ИТ програмите в средните и висшите училища, а също така и засилване на линията на чуждоезиково обучение, което да даде възможност на повече хора да участват в БПО сектора; също и възможността за „внос“ на високотехнологични и езикови експерти за двата сектора – ИТ и БПО, може да се задържи и развие изгодната ни позиция за растеж и ликвидност. За всички е видно, че и ИТ и БПО секторите стават все по-значими за българската икономика и е добре да не бъде пропуснат моментът, да бъдат подкрепени в растежа им.

Да очакваме ли нови компании през 2015? Според мен компании от високотехнологичния сектор ще продължат да идват в България, и то с висок интензитет и през 2015 година. Вече са публични плановете на няколко нови ИТ компании и също така БПО центрове. Иконмическата криза поражда постоянен ръст на технологичната индустрия в целия свят. ИТ бизнесът е в подем, тъй като е решение за управление и оптимизация на бизнеси в различни индустрии и сектори на икономиката, внася подобрения в бизнеса, помага за свиване, контрол и намаляване на разходите и др. Т.е. хоризонтът на развитие на технологичната индустрия със сигурност има над 10-15-годишен хоризонт за перманантен ръст. И съответно търсенето в световен мащаб на ИТ професионалисти ще продължи да нараства.
Ясно е, че тенденция в Европа е и да се търси оптимизиране и съкращаване на разходи – това води към България част от инвеститорите. БПО секторът се разраства също на база на тези тенденции в България и се очаква да се удвои и утрои.