Talent Hunter - Блог

Глад за специалисти

В България не са много индустриите, в които ръстът да е значителен, а доходите на заетите в нея да надминават в пъти средния доход за страната. От друга страна, започват да се появяват първите сигнали, че пред растежа на индустрията има сериозни спирачки и те са свързани с най-важния актив на този бизнес – човешкият талант.

Виж още

Защо е трудно да се управляват високоталантливи хора

В последно време темата за талантите очертава като много модерна и широко дискутирана в бизнеса. Чуваме за „войни за талантите“ и други, което много ни напомня за следващо заглавие в сагата „Междузвездни войни“. Виждаме и превръщането на понятието талант в синоним на човек или в термин, който да замести поостарелите кадър или човешки ресурс. Това всъщност е доста подвеждащо и заблуждаващо. Талантът е дарба или набор от качества, които правят даден човек по-добър от останалите хора в дадено нещо. Това е човек, който в определена сфера може повече от другите.
Виж още